Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Schou er medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI), som er
en forretningsdrevet plattform som jobber for å fremme handel og sosiale
forbedringer i leverandørkjeden.

BSCI er en medlemsorganisasjon for nesten 2000 europeiske virksomheter og
bransjeorganisasjoner, og organisasjonen baserer sitt arbeid på en kodeks,
"BSCI Code of Conduct", og "BSCI System Rules and Functioning".
På den måten er det etablert felles etiske forskrifter som har som mål å forbedre
arbeidsvilkår og den sosiale situasjonen hos alle medlemmenes leverandører.

Gjennom medlemskapet sikrer vi at leverandørene respekterer menneskerettigheter
og at produktene våre fremstilles på en etisk, sosial og miljømessig forsvarlig måte.
Det betyr at alle våre leverandører som en del av kontrakten, må skrive under på
Schous/BSCIs etiske retningslinjer.

Du kan lese mer om BSCI og retningslinjenes betydning her: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci-platform